Sajak Sunda "PATURAY TINEUNG" Nurmawanty

22.02


Paturay Tineung
                                               Yasana : Nurmawanty

Wanci kamari kuring sareng anjeunna patepang
Patepang dihiji tempat anu kacida éndahna
Anjeunna nyandak gitar
Kuring sareng anjeunna kakawihan
            Ditempat éta ogé
Kuring sareng anjeunna hareureuy
            Silih simbeuh ku cai talaga
            Duhhh ..... anggoan urang jalibreg baseuh
Tapi ayeuna anjeunna parantos mulih
Mulih ka jati mulang ka asal
Teu aya deui nu dipikaasih
Teu aya deui nu dipikacinta
            Ngahelas ka diri anjeunna
            Nu parantos mulih
Kuring ngumbar cimata
Moal aya deui nu nepungan
Moal aya deui kakawihan
Mugia anjeunna kenging rahmat jeung karunia

You Might Also Like

0 comments